Informatie

Jeugdviskamp 2013 t.g.v. 65-jarig bestaan H.S.V. 'De Leede'

Elk jaar organiseert de jeugdcommissie van onze vereniging een speciale jeugdactiviteit. In 2009 een jeugdviskamp tijdens het WK Zoetwatervissen in Almere en in 2010 een jeugddag roofvissen in verband met het 10-jarig bestaan van de jeugdafdeling.
In 2012 nam een groep van 18 jeugdleden deel aan de supertoffe jeugdVISdag van Sportvisserij MidWest Nederland. En ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van onze vereniging organiseerden wij in september 2013 een succesvol jeugdVISkamp op een prachtige locatie aan de Waddenzee.

Voor verslagen van deze spectaculaire activiteiten zie de button verslagen.