Meldpunt vissterfte

Wanneer u dode of naar lucht happende vissen ziet in de regio van Midwest Nederland bel dan tijdens kantooruren met het federatiekantoor Sportvisserij MidwestNederland, tel. 0251 318882. U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.

Vervolgens sluit de federatie uw melding kort met het betreffende waterschap. Buiten kantooruren en in de weekends kunt u direct bellen met het alarmnummer van het betreffende waterschap. Wanneer er tijdig gereageerd wordt kunnen er maatregelen worden getroffen die de schade beperken.

Alarmnummers:
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 0800-1430

Noord-Holland onder het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)

Regio Amsterdam, Amstel, Gooi & Vecht:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 0900 93 94

Noordelijk deel van Zuid-Holland:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)

       

Over vissterfte
Een vissterfte gaat vaak niet onopgemerkt voorbij. De aanblik van dode en in doodstrijd verkerende vissen veroorzaakt niet alleen commotie, maar roept altijd weer vragen op. Wat is nu precies vissterfte? Wat zijn de belangrijkste oorzaken? Zijn er noodmaatregelen die getroffen kunnen worden en zo ja welke? Hoe kunnen we preventief optreden tegen vissterfte? En welke partijen en beheerpartners zijn bij vissterfte betrokken? Lees op de website van Sportvisserij Nederland alles wat u over vissterfte moet weten.