Uitzetting 2006

Op dinsdag 21 november 2006 was het dan na twee jaar weer zover. Er vond weer een uitzetting in verband met het Spiegelkarperproject “Rijnlands Boezem zuid” plaats in een water van onze vereniging. Dit keer was als uitzetlocatie De Leede in Warmond gekozen, toepasselijker kan natuurlijk niet!

Zoals gezegd vond twee jaar geleden de laatste uitzetting van onze vereniging plaats. Op vrijdagmiddag 29 oktober 2004 werden er in samenwerking met de Hengelaarsbond vóór Leiden en Omstreken en Spiegelkarperproject “Rijnlands Boezem zuid”
57 spiegelkarpers (ca. 100 kg) uitgezet op de Klinkenbergerplas. Naast deze uitzettingen hebben er de afgelopen vijf jaar nog enkele uitzettingen plaatsgevonden in het gebied Rijnlands boezem zuid. Op 21 november jl. was het dus de beurt aan
De Leede waarna de wagen met spiegelkarpers doorreed naar recreatiegebied Vlietlanden waar ook een uitzetting plaatsvond!Van elke individuele projectspiegel is een foto gemaakt van de linkerflank zodat terugherkenning kan plaatsvinden in de toekomst. Net als een mens heeft een spiegelkarper nl. zijn eigen DNA die bestaat uit een gedeeltelijke beschubbing met ook nog eens ongelijke afmetingen van deze schubben. Daardoor ontstaat een uniek beschubbingspatroon voor elke individuele vis.

Een groot aantal vrijwilligers en belangstellenden verzamelden zich op de Gemeentehaven te Warmond. De jongste toeschouwer vindt het maar al te mooi om te zien hoe de 250 spiegelkarpers uit de speciale wagen worden geschept! 
En hierna rondzwommen in een 800 liter bak op de Gemeentehaven bij het eiland Koudenhoorn. Zeer zorgvuldig en snel werd elke individuele karper gefotografeerd waarna deze werd uitgezet in De Leede. Dit alles onder toeziend oog van de secretaris en een vijftal jeugdleden van onze vereniging die na een tijdje ook mochten meehelpen. En leuk dat ze dit vonden! Al met al nam de fotosessie en uitzetting meer dan twee uur in beslag omdat de afgeleverde spiegelkarpers kleiner waren dan verwacht. Vanwege de opgebouwde databank met foto’s is het mogelijk om de groei van de uitgezette karpers de komende jaren in kaart te brengen. Helemaal super! Langs deze weg danken wij als bestuur van H.S.V. “De Leede” alle vrijwilligers van Karperstudiegroep regio Den Haag/Spiegelkarperproject Rijnlands boezem zuid die mee hebben geholpen met het fotograferen en het uitzetten van de spiegelkarpertjes. Mannen bedankt allemaal, zonder jullie inzet is zo’n project niet mogelijk, grote klasse! Wij hopen dat we in de toekomst bij een andere uitzetting weer een beroep op jullie kunnen doen.