Vangstenregistratie

In Nederland zijn dagelijks duizenden sportvissers langs de waterkant te vinden. Zij vangen allerlei vissen, in vele soorten en maten. Eén gevangen vis van een soort zegt niet zoveel over de visstand, maar wel als er veel vissen worden gevangen van specifieke soorten. Wanneer je van iedere hengelvangst noteert welke soort het is, de lengte en waar hij is gevangen, ben je bezig met hengelvangstregistratie.

Als veel sportvissers hun vangsten noteren, en je verzamelt die gegevens centraal dan kan er bruikbare informatie worden gekregen over de visstand. Het is zelfs mogelijk om op landelijke schaal veranderingen in de visstand te zien. Zo is de opkomst van bepaalde exoten te volgen en verdere teruggang van nu al zeldzame vissoorten. Vangstenregistratie is op die manier een waardevolle aanvulling op andere manieren van bemonstering, zoals elektrovisserij of schepnetbemonstering. Gegevens over de visstand kunnen worden gebruikt door visstandbeheercommissies, waterschappen en natuurbeheerders.

 

Meten is weten!
Sportvisserij Nederland heeft het voortouw genomen om te komen tot een landelijke structuur voor het verzamelen van gegevens van hengelvangsten. Sinds kort jaar is Nederland een prachtige sportviscommunity rijker; MijnVISmaat. Hiermee is mogelijk om snel en eenvoudig je vangsten te registreren, delen en analyseren. Via je smartphone als app, of via de website www.mijnvismaat.nl

Mijn VISmaat is geschikt voor beginnende sportvissers, maar zeker ook voor de ervaren cracks. 

Vangstenregistratie is niet alleen landelijk belangrijk, maar ook voor onze eigen vereniging. Om de komende jaren inzicht te houden in de visstand van onze wateren stelt ons bestuur het zeer op prijs stellen als u, de leden van onze vereniging, hun vangsten registreren in MijnVISmaat.