Uitzetting Klinkenbergerplas 2012

SPIEGELKARPERPROJECT KLINKENBERGERPLAS 2012
Zaterdag 3 maart was het eindelijk zover, rond een uur of acht verzamelde zich een grote groep fanatieke karpervissers op de grote parkeerplaats van de Klinkenbergerplas. De weergoden waren ons goed gezind en het water lag er prachtig bij.
Klaar om onze nieuwe aanwinsten te verwelkomen. De emmers, bakken, meetplank en overige logistieke perikelen werden in orde gemaakt, terwijl er, onder het genot van een dampende bak koffie, druk gespeculeerd werd over de levering. Stipt op tijd draaide de vrachtwagen van het bedrijf Carpfarm de parkeerplaats op waarna de spanning onder de vissers steeg.
De geleverde spiegelkarpers zijn afkomstig uit Frankrijk en zijn van het zogenaamde 'Hungarian Royal' ras en beschikken over o.a. zeer goede groei-eigenschappen. Er is bewust gekozen voor een groter formaat karper (gem 12 pond) om predatie tegen te gaan en de uitzetting zo een grotere kans van slagen te geven.
Na het openen van het waterreservoir spatte het water alle kanten op en werden er prachtige, gezond uitziende karpers geschept en gewogen alvorens ze in waterbakken naar het strand werden getransporteerd.
Nadat alle karpers zich bevonden in de 2 grote waterbakken aan het strand, werd de factuur voldaan namens de voorzitter van de VBC.                                                                                                                                                                                                                    We namen afscheid van de leverancier die zijn weg vervolgde naar Nootdorp om daar de resterende vissen af te leveren.

We hebben er bewust voor gekozen om alle uitgezette vissen volledig te monitoren en dus werden alle karpers stuk voor stuk vakkundig gemeten en gefotografeerd, waarna ze werden vrijgelaten op de plas. De uitgezette spiegelkarpers worden in gerangschikte vorm ondergebracht in een fotoarchief. We vragen alle sportvissers om na hun vangst van een spiegelkarper deze te fotograferen, te meten en te wegen, alvorens de vis terug te zetten in zijn element. De gegevens en foto's kunnen worden ingeleverd bij het 'gemonitord-spiegelkarperproject' door ze te mailen naar: spiegelkarper.Klink@gmail.com

In totaal zijn er deze zaterdagochtend 31 prachtige spiegelkarpers uitgezet met een gemiddeld gewicht van 6 kilo en daarmee is de eerste uitzetting een feit. Deze eerste uitzetting van een reeks van 2 a 3 wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd, de uitkomsten hiervan worden meegenomen naar de uitzettingen die staan gepland in 2013 en 2014. Bij de jaarlijkse spiegelkarperavond in november kunnen hopelijk de eerste terugmeldingen worden getoond. De uitzetting was een succesvolle happening en wij willen iedereen bedanken voor zijn hulp en aanwezigheid en daarbij in het bijzonder de leden van de VBC van de Klinkenbergerplas die het uiteindelijk financieel mogelijk hebben gemaakt om dit project te realiseren.


Waarom een spiegelkarperproject?

De Klinkenbergerplas heeft een rijke historie op het gebied van karper en heeft in het verleden prachtige exemplaren voortgebracht waar menig visser plezier aan heeft beleefd. Uit jarenlange vangstregistratie is gebleken dat het karperbestand dermate is uitgedund, dat een uitzetting noodzakelijk is gebleken. In het verleden was de Klinkenbergerplas een grote uitdaging voor elke karpervisser vanwege de bijzondere exemplaren die hier in kleine getale hun rondjes zwommen. We willen dit graag weer in ere herstellen en hebben er dus bewust voor gekozen om een kleine groep vissen uit te zetten. Zodoende blijft het voor elke visser een uitdaging en wellicht krijgt de plas weer z'n aanzien zoals als vroeger, een prachtige plas met bijzondere bewoners.