VBC Rijnlands Boezem

Voor de meeste Nederlandse wateren zijn visstandbeheercommissies, meestal afgekort als VBC’s, ingesteld. Wat is het doel van deze VBC’s, wie zitten erin en wat doen ze precies?

Een VBC is een overlegplatform waarin sport, beroep en de waterbeheerder overleg plegen en afspraken maken over visserij en visstandbeheer. Indien nodig schuiven ook natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer of de Provinciale landschappen, gemeenten of andere partijen aan. Alle zaken die iets met vis te maken hebben, komen in de VBC op tafel.

     

Doel
Het doel van de VBC is gezond water met een gezonde visstand. Water waar de sportvissers van hun sport kunnen genieten en waar de beroepsvisser een goede boterham kan verdienen. De visrechthebbenden bepalen daartoe samen waar ze met het water en de visstand heen willen en maken afspraken en leggen die vast in visstandbeheerplannen en visplannen.
In een visstandbeheerplan staat wat er precies aan het water moet gebeuren om het als 'huis van de vis' en als (sport)viswater beter geschikt te maken. Denk dan aan baggeren, visstekken beter bereikbaar maken, gemalen passeerbaar maken voor vis en dat soort dingen. In een visplan staat exact beschreven hoe sport en beroep mogen vissen: welke vergunningvoorwaarden, hoeveel en welke vistuigen, hoeveel en welke soorten vis onttrokken mogen worden, welke periode van het jaar enzovoorts.

Voordelen VBC's
Goed en planmatig beheer leidt tot een duurzame en aantrekkelijke visstand en duurzame visserijmogelijkheden. Duurzaam wil zeggen: op langere termijn zonder veel kunstgrepen te handhaven.
De instelling van een VBC draagt bij aan professionalisering van het visstandbeheer, dus een efficiëntere inzet van menskracht en middelen.
De VBC werkt als centraal aanspreekpunt, spreekbuis en overlegorgaan. Er is duidelijkheid en structuur voor de visrechthebbenden onderling en naar de water- en natuurbeheerders toe.

-> Lees alles over VBC's op de speciale website www.visstandbeheercommissie.nl

Oprichting VBC Rijnland
Voor het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar de wateren van onze hengelsportvereniging onder vallen, wordt gewerkt aan het oprichten van een VBC. Er is een werkgroep ingesteld die dit werk uitvoert. Deze VBC heeft een eigen domeinnaam en is te vinden op http://rijnland.visstandbeheercommissie.nl.

In het gebied van Rijnland is al sinds lange tijd een goedlopende VBC actief: de VBC Rijnlands Boezem. Deze VBC zal worden opgenomen in de op te richten VBC Rijnland. Informatie over de VBC Rijnlands Boezem is ook te vinden op de website van de VBC Rijnland.