Uitzetting 2004

Vrijdagmiddag 29 oktober 2004 heeft H.S.V. “De Leede” in samenwerking met de Hengelaarsbond vóór Leiden en Omstreken en Spiegelkarperproject “Rijnlands Boezem zuid” een karperuitzetting gedaan op de Klinkenbergerplas. Omdat de leden van het Spiegelkarperproject de vissen graag willen volgen in de toekomst is een foto gemaakt van elke individuele spiegelkarper voordat ze werden losgelaten op dit afgesloten water. Bij spiegelkarpers is namelijk sprake van een gedeeltelijke beschubbing met ook nog eens ongelijke afmetingen van deze schubben. Zo ontstaat er dus een uniek beschubbingspatroon voor elke individuele vis. Met behulp van de foto’s die zijn gemaakt van de linkerflank van elke karper is terugherkenning mogelijk in de toekomst. Hierdoor wordt het dus mogelijk om de groei van de verschillende karpers de komende jaren in kaart te brengen. Gegevens die weer gebruikt kunnen worden door de visstandbeheercommissie Klinkenbergerplas.

Wij ontvingen van Guus van Doorn, één van de leden van het Spiegelkarperprojectteam, onderstaand verslag en een aantal foto’s van de uitzetting, waarvoor wij hem danken!Geachte leden van H.S.V. “De Leede”,

Via dit korte verslag wil ik jullie graag op de hoogte brengen van de laatste wapenfeiten rondom ons Spiegelkarperproject “Rijnlands boezem zuid”. Onder de vlag van ons project heeft H.S.V. Alphen op vrijdag 29 oktober 2004 zo’n 250 kg spiegelkarper uitgezet op de Zegerplas bij Alphen a/d Rijn, een plas die in verbinding staat met het overige openbare water van Rijnlands boezem. Na het lossen van de vracht is de pootvisleverancier (kwekerij Valkenswaard, ex-OVB) doorgereden met nog een vrachtje van 100 kg voor de Klinkenbergerplas. Het oorspronkelijke idee was om deze vissen uit te zetten bij “De Vink” in Leiden (viswater van de Leidse hengelaarsbond). Echter, na onderling overleg en een betoog van Wouter van Asch binnen de VBC Klinkenbergerplas kregen we twee dagen voor de levering toestemming om deze vissen uit te zetten op “Menten” zoals wij, als karpervissers, deze plas vaak noemen. De volledige partij van 100 kg is uitgezet op deze mooie, diepe plas en ik kan jullie vertellen dat wij daar als karpervissers zeer blij mee zijn! Het uitzetten van nieuwe karpertjes was overigens hard nodig want tijdens het afgelopen voorjaar zijn er meerdere vissen dood gevonden, helaas ook de twee grootste vissen van de plas. Dit heeft als direct gevolg gehad dat veel karpervissers de plas links hebben laten liggen het afgelopen jaar. Doodzonde van zo’n schitterende plas. Met het verstandige besluit van de VBC Klinkenbergerplas lijkt een mooie toekomst weer verzekerd en hoeven we niet eerst een paar jaar te wachten op een visstandbeheerplan voor dit water. Op de overigens prachtige herfstdag (16°C met een zonnetje) zijn exact 60 vissen uitgezet op de plas, 57 spiegelkarpertjes en een drietal schubkarpers die zich hadden weten te verstoppen tussen de partij. De spiegelkarpertjes waren allemaal van het “Valkenswaard” ras en > 1 kg. Er is een foto gemaakt van de linkerflank van elke individuele vis zodat terugherkenning kan plaatsvinden in de toekomst. Langs deze weg wil ik namens het Spiegelkarperprojectteam het bestuur van de Hengelaarsbond vóór Leiden en Omstreken, het bestuur van H.S.V. “De Leede” en de VBC Klinkenbergerplas bedanken voor hun bijdrage en toestemming. Tot slot wil ik ook nog alle vrijwilligers bedanken die mee hebben geholpen tijdens het uitzetten en fotograferen van de karpertjes. Mannen en dame, bedankt allemaal weer! Zonder jullie hulp is zo’n project niet mogelijk, klasse! Ik hoop dat we ook volgend jaar, bij een andere uitzetting, weer een beroep op jullie kunnen doen.

Guus van Doorn
Karperstudiegroep regio Den Haag / Spiegelkarperproject Rijnlands Boezem zuid