VISpasOp 1 januari 2007 verving de VISpas, in handig creditcardformaat, de welbekende Sportvisakte en Grote Vergunning. Voor meer informatie over de VISpas verwijzen wij u naar de site van Sportvisserij Nederland.

Met de VISpas kunt u vissen in alle wateren die in de bijbehorende
Lijsten van Viswateren zijn ingebracht. Wat houdt de VISpas nu precies in? Check de video: