Algemene Ledenvergadering

Voorhout, 23 februari 2018


Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering
Aan: alle leden


Geacht lid,

Het bestuur van Hengelsportvereniging 'De Leede' nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering op dinsdag 13 maart 2018 in het Clubhuis van Zwemvereniging 'De Columbiaan', Leidsevaart 4 in Voorhout, die begint om 20.00 uur.

In deze vergadering doet het bestuur verslag van het boekjaar 2017 en een voorstel tot het wijzigen van onze statuten, het huishoudelijk reglement en de bijlagen. Onze huidige statuten dateren uit 1996. De voorgestelde wijzigingen zijn afgestemd met de notaris en bedoeld om de statuten in lijn te brengen met de wet.

Indien u de voorgestelde wijzigingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de bijlagen voorafgaand aan de vergadering wilt ontvangen, dan kunt u die opvragen bij onze secretaris via e-mail: info@hsvdeleede.nl.

Voor de organisatie van de vergadering ontvangen wij graag een bericht van u, als u van plan bent om te komen. Alvast bedankt. Graag, tot dan!

Met vriendelijke groet,

Jacques Slats, secretaris

Klik voor de agenda hier